Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2019

rogerthat
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer

May 31 2019

rogerthat
9337 7066 500
Reposted fromMtsen Mtsen viainsanedreamer insanedreamer
rogerthat
8222 8d0f 500
Reposted fromTamahl Tamahl viainsanedreamer insanedreamer
rogerthat
8022 893e
Reposted fromNekoii Nekoii viainsanedreamer insanedreamer
rogerthat
7508 9a61 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaiblameyou iblameyou
rogerthat
9118 069e 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaiblameyou iblameyou
rogerthat
9489 d823 500
Reposted fromkrzywda krzywda viainsanedreamer insanedreamer

May 23 2019

rogerthat
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza
rogerthat
3687 21ea 500
Reposted fromSalvator84 Salvator84 viahormeza hormeza
rogerthat
5898 c011 500
Reposted fromhormeza hormeza

May 22 2019

rogerthat
Prawda jest taka, że każda osoba Cię skrzywdzi,
dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
Reposted fromupinthesky upinthesky viahormeza hormeza
rogerthat
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
rogerthat
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera - "Nieśmiertelność"
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viahormeza hormeza
4256 6d05 500
Reposted fromacongojado acongojado viahormeza hormeza
8307 3204 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viahormeza hormeza
rogerthat
Uwalnia się przy śmierci bakterii. Miliony stworzeń giną dla Twojej przyjemności! (*snifffff*)
Reposted fromRynn Rynn viahormeza hormeza

May 18 2019

rogerthat
1021 dfbc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza

May 16 2019

rogerthat
8450 fe56 500

May 15 2019

rogerthat
1708 5dd4 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna vialetshavesex letshavesex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl