Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

rogerthat
5898 c011 500
Reposted fromhormeza hormeza

May 22 2019

rogerthat
Prawda jest taka, że każda osoba Cię skrzywdzi,
dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
Reposted fromupinthesky upinthesky viahormeza hormeza
rogerthat
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza
rogerthat
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera - "Nieśmiertelność"
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viahormeza hormeza
4256 6d05 500
Reposted fromacongojado acongojado viahormeza hormeza
8307 3204 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viahormeza hormeza
rogerthat
Uwalnia się przy śmierci bakterii. Miliony stworzeń giną dla Twojej przyjemności! (*snifffff*)
Reposted fromRynn Rynn viahormeza hormeza

May 18 2019

rogerthat
1021 dfbc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza

May 16 2019

rogerthat
8450 fe56 500

May 15 2019

rogerthat
1708 5dd4 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna vialetshavesex letshavesex
rogerthat
1710 9301
Reposted fromcarmenluna carmenluna vialetshavesex letshavesex
rogerthat
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viabeltane beltane
rogerthat
2589 8fc3
Reposted fromzciach zciach vialexxie lexxie

May 14 2019

rogerthat
Reposted fromFlau Flau vialexxie lexxie
rogerthat
6653 6973
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viasadporn sadporn
rogerthat
4849 1674
Reposted fromkarahippie karahippie viasadporn sadporn
rogerthat
5672 6ad6
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza
rogerthat
4139 565a 500
Reposted fromhormeza hormeza
rogerthat
5706 6ada 500
Reposted fromfoina foina vialexxie lexxie
rogerthat
7971 3180
Reposted fromhormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl