Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2019

rogerthat
rogerthat
1397 8840 500
Reposted fromnutt nutt viahormeza hormeza

October 06 2019

rogerthat
3334 5f18 500
Reposted fromnutt nutt viahormeza hormeza

August 16 2019

rogerthat
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viahormeza hormeza
rogerthat
4543 fb84 500
nirvana
Reposted fromantihec antihec viainsanedreamer insanedreamer
rogerthat
Persephone
Reposted fromszszsz szszsz viahormeza hormeza
rogerthat
0364 2f79 500
Reposted fromnutt nutt viainsanedreamer insanedreamer
rogerthat
7746 7dbd 500
Reposted frommangoe mangoe viainsanedreamer insanedreamer
rogerthat
Pamiętasz ten moment, kiedy jako dziecko, w wieku koło siedmiu lat, malujesz obrazek i niebo to niebieski pasek u góry kartki? I wtedy przychodzi ten moment rozczarowania, kiedy nauczyciel mówi ci, że tak naprawdę niebo zajmuje cała wolną przestrzeń na rysunku. I to jest ta chwila, kiedy życie zaczyna być coraz bardziej skomplikowane i nieco nudniejsze, ponieważ zamalowywanie kartki na niebiesko jest raczej nużącym zajęciem.
— Alan Rickman Hard Talk Interview
Reposted fromcakala cakala viahormeza hormeza
rogerthat
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina viahormeza hormeza
rogerthat

August 11 2019

rogerthat
2237 8c91
Reposted frommetadon metadon viamglistyporanek mglistyporanek
rogerthat
5640 72a5
Reposted fromGIFer GIFer viabeltane beltane
rogerthat
5952 3d25 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie

August 07 2019

rogerthat

August 06 2019

rogerthat
4305 8a3b 500
!
Reposted fromEmisja Emisja viasadporn sadporn
rogerthat
3465 24ff 500
Reposted fromkarahippie karahippie viasadporn sadporn
rogerthat
9677 e9d0
Reposted fromRowena Rowena viasadporn sadporn
rogerthat
5616 7dfc 500
Reposted fromhagis hagis viasadporn sadporn
rogerthat
3925 19d3 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl